Chiang Kai-Shek’s house

Rose in a garden of Chiang Kai-Shek’s house